Masura M2

Conservarea și protecția mediului, promovarea zonei, a patrimoniului cultural si natural
 
 

Ghidul solicitantului (iunie 2018) Masura M2

Descarca fisier

Anexa 1 – Instructiuni de completare a cererii de finantare

Descarca fisier

Anexa 2 – Cererea de finantare

Descarca fisier

Anexa 3 – Studiul de fezabilitate HG907

Descarca fisier

Anexa 3A – Planul de afaceri

Descarca fisier

Anexa 3B – Memoriu justificativ

Descarca fisier

Anexa 3C – Memoriu justificativ beneficiari publici

Descarca fisier

Anexa 4A – Ipoteze care stau la baza proiectiilor financiare

Descarca fisier

Anexa 5 – Lista conformitate eligibilitate

Descarca fisier

Anexa 5A – Notificare vizita in teren

Descarca fisier

Anexa 5B – Raport de verificare pe teren

Descarca fisier

Anexa 6 – Grila de evaluare calitativa tehnica

Descarca fisier

Anexa 7 – Grila de evaluare calitativa economica

Descarca fisier

Anexa 8 – Grila de punctaj

Descarca fisier

Anexa 9 – Criterii de selectie

Descarca fisier

Anexa 10 – Notificare informatii suplimentare

Descarca fisier

Anexa 11 – Notificare neconformitate neeligibilitate

Descarca fisier

Anexa 12 – Notificare evaluare cantitativa si punctaj

Descarca fisier

Anexa 13 – Notificare selectie

Descarca fisier

Anexa 14 – Renuntarea la cererea de finantare

Descarca fisier

Anexa 15 – Contract de finantare

Descarca fisier

Anexa 16 – Graficul de rambursare cheltuieli

Descarca fisier

Anexa 17 – Masuri de informare si publicitate

Descarca fisier

Anexa 18 – Formular de identificare financiara

Descarca fisier

Anexa 19 – Lista codurilor CAEN eligibile

Descarca fisier

Anexa A – Declaratie de angajament

Descarca fisier

Anexa B – Declaratie privind evitarea dublei finantari

Descarca fisier

Anexa C – Declaratie privind eligibilitatea

Descarca fisier

Anexa D – Declaratie privind egalitatea de sanse

Descarca fisier

Anexa E – Declaratie privind admisibilitatea cererii

Descarca fisier

Anexa F – Declaratie privind nedeductibilitatea TVA

Descarca fisier

Anexa G – Declaratie privind incadrarea in IMM

Descarca fisier

Anexa G1 – Declaratie pe propria raspundere privind ajutoarele de minimis

Descarca fisier

Anexa G2 – Declaratie privind neincadrarea in intreprindere in dificultate

Descarca fisier

Anexa H – Bugetul indicativ al proiectului

Descarca fisier

Anexa H – Bugetul proiectului

Descarca fisier

Anexa H1 – Bugetul proiectului fara investitii

Descarca fisier

Anexe financiare PA-MJ

Descarca fisier