Masura M2

Conservarea și protecția mediului, promovarea zonei, a patrimoniului cultural si natural

Anexa POIS 4

Ghidul solicitantului rev. 2 pentru Masura M2 (iunie 2022)

Anexele 1-19 pentru Masura M2 (iunie 2022)

Anexele A-H pentru Masura M2

Anexa 1 - Instructiuni de completare a cererii de finantare pentru Masura 2

Anexa 2 - Formular cerere de finantare pentru Masura 2

Anexa 3 - Studiul de fezabilitate HG907

Anexa 3A - Plan de afaceri

Anexa 3B - Memoriu justificativ

Anexa 3C - Memoriu justificativ beneficiarii publici

Anexa 4A - Ipoteze care stau la baza proiectiilor financiare

Anexa 5 - Lista de verificare a conformitatii si eligibilitatii

Anexa 5A - Notificare vizita in teren

Anexa 5B - Raport de verificare pe teren

Anexa 6 - Grila de evaluare calitativa tehnica

Anexa 7 - Grila de evaluare calitativa economica

Anexa 8 - Grila de punctaj

Anexa 9 - Criterii de selectie pentru Masura M2

Anexa 10 - Notificare informatii suplimentare

Anexa 11 - Notificare neconformitate neeligibilitate

Anexa 12 - Notificare evaluare calitativa si punctaj

Anexa 13 - Notificare selectie pentru Masura M2

Anexa 14 - Renuntare la cererea de finantare

Anexa 15 - Contract de finantare

Anexa 16 - Graficul de rambursare cheltuieli

Anexa 17 - Masuri de informare si publicitate

Anexa 18 - Formular de identificare financiara

Anexa 19 - Lista codurilor CAEN eligibile

Anexa A - Declaratia de angajament

Anexa B - Declaratie privind evitarea dublei finantari

Anexa C - Declaratie privind eligibilitatea

Anexa D - Declaratie privind egalitate de sanse

Anexa E - Declaratia privind admisibilitatea cererii

Anexa F - Declaratie privind nedeductibilitatea TVA

Anexa G - Declaratie privind incadrarea in IMM

Anexa G1 - Declaratie pe propria raspundere privind ajutoarele de minimis

Anexa G2 - Declaratie privind neincadrarea in intreprindere in dificultate

Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului

Anexa H1 - Bugetul proiectului fara investitii

Anexa H - Bugetul cererii de finantare (format Excel)