Apel 6

Nota de informare privind proiecte care intra sub incidenta schemei de ajutor de minimis

Descarca fisier
Anunt lansarea apel nr. 6 pe anul 2020

Anexa 11 - Lista cererilor de finantare in ordinea crescatoare a punctajului obtinut

Descarca fisier

Anexa 12 - Lista cererilor de finantare respinse in etapa de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii

Descarca fisier

Anexa 13 - Lista cererilor de finantare propuse pentru respingere

Descarca fisier

Anexa 14 - Lista proiectelor selectate si propuse pentru finantare

Descarca fisier