Arhive

Calendar estimativ de lansare a proiectelor (15.06.2022)

 

Calendar estimativ de lansare Apel 9 - 16.06.2022

Calendar estimativ de lansare a proiectelor (23.07.2021)

 

Calendar estimativ de depunere a proiectelor 5.08.2020

Calendar estimativ de lansare a proiectelor (5.08.2020)

 

Calendar-estimativ-de-lansare-5.08.2020

Calendar estimativ de lansare a proiectelor (29.04.2020)

 

Calendar estimativ FLAG Neamt

Calendar estimativ de lansare a proiectelor (21.02.2020)

Calendar-estimativ-de-lansare 21.02.2020

 

Calendar estimativ prelungit pentru depunerea de proiecte (24 iulie 2019)

 

Calendar estimativ prelungit pentru depunerea de proiecte (martie 2019)

Calendar-estimativ-actualizat-prelungire-Apel-2

 

Calendar estimativ pentru depunerea de proiecte (ianuarie 2019)

 

 

Calendar estimativ pentru depunerea de proiecte (septembrie 2018)

 

 

Calendar estimativ pentru depunerea de proiecte (anul 2018)

 

Calendar-estimativ-de-lansare-apeluri-de-selectie

 

Procedura Operationala de Implementare a Strategiei

Anexa POIS

Procedura Operationala de Evaluare si Selectie ed. 1, rev. 1

Anexe POES ed. 1, rev. 1

Procedura Operationala de Evaluare si Selectie

Anexa POES

Procedura Operationala de Verificare a Conformitatii Administrative si Eligibilitatii Proiectelor

Anexa POVCE

Conservarea și protecția mediului, promovarea zonei, a patrimoniului cultural si natural

Ghidul solicitantului rev. 1 pentru Masura M2 (septembrie 2020)

Nota justificativa pentru modificarea Ghidului solicitantului la Masura M2 (septembrie 2020)

Ghidul solicitantului (iunie 2018) Masura M2

Anexa 1 - Instructiuni de completare a cererii de finantare

Anexa 2 - Cererea de finantare

Anexa 3 - Studiul de fezabilitate HG907

Anexa 3A - Planul de afaceri

Anexa 3B - Memoriu justificativ

Anexa 3C - Memoriu justificativ beneficiari publici

Anexa 4A - Ipoteze care stau la baza proiectiilor financiare

Anexa 5 - Lista conformitate eligibilitate

Anexa 5A - Notificare vizita in teren

Anexa 5B - Raport de verificare pe teren

Anexa 6 - Grila de evaluare calitativa tehnica

Anexa 7 - Grila de evaluare calitativa economica

Anexa 8 - Grila de punctaj

Anexa 9 - Criterii de selectie

Anexa 10 - Notificare informatii suplimentare

Anexa 11 - Notificare neconformitate neeligibilitate

Anexa 12 - Notificare evaluare cantitativa si punctaj

Anexa 13 - Notificare selectie

Anexa 14 - Renuntarea la cererea de finantare

Anexa 15 - Contract de finantare

Anexa 16 - Graficul de rambursare cheltuieli

Anexa 17 - Masuri de informare si publicitate

Anexa 18 - Formular de identificare financiara

Anexa 19 - Lista codurilor CAEN eligibile

Anexa A - Declaratie de angajament

Anexa B - Declaratie privind evitarea dublei finantari

Anexa C - Declaratie privind eligibilitatea

Anexa D - Declaratie privind egalitatea de sanse

Anexa E - Declaratie privind admisibilitatea cererii

Anexa F - Declaratie privind nedeductibilitatea TVA

Anexa G - Declaratie privind incadrarea in IMM

Anexa G1 - Declaratie pe propria raspundere privind ajutoarele de minimis

Anexa G2 - Declaratie privind neincadrarea in intreprindere in dificultate

Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului

Anexa H - Bugetul proiectului

Anexa H1 - Bugetul proiectului fara investitii

Anexe financiare PA-MJ