Informatii utile

Nota de informare privind aprobarea schemei de ajutor de minimis (9.07.2020)

Calendar estimativ de lansare a proiectelor (25.08.2022)

 

 

Calendar estimativ de depunere a proiectelor 25.08.2022

Notificare de aprobare a documentelor necesare pentru accesare masuri (iunie 2022)

Nota de aprobare si modificari (august 2022)

Decizia AM pentru cursul euro in anul 2022 (iunie 2022)

Procedura Operationala de Evaluare a Modificarilor Contractuale (24.07.2019)

Decizie privind elaborarea POEMC

Decizia nr. 4 din 21.01.2019 privind cursul valutar

Procedura Operationala de Implementare a Strategiei POIS e.1.r.2. (august 2022)

Procedura Operationala de Implementare a Strategiei POIS e.1.r.1. (iunie 2022)

Anexe POIS (iunie 2022)

Notificarea de aprobare a modificarilor POIS (iunie 2022)

Procedura Operationala de Control Intern

Anexa POCI

Procedura Operationala de Evaluare si Selectie POES e.1.r.2 (iunie 2022)

Anexe POES e.1.r.2. (iunie 2022)

Anexa POIS 11 – Instructiune de lucru POES (iunie 2022)

Procedura Operationala de Evitare a Conflictului de Interese

Anexa POECI

Procedura Operationala de Monitorizare, Raportare si Arhivare

Anexa POMRA

Procedura Operationala de Solutionare a Contestatiilor

Anexa POSC

Procedura Operationala de Nereguli

Anexa PON

Procedura Operationala de Verificare a Conformitatii Administrative si Eligibilitatii Proiectelor e.1.r.1 (iunie 2022)

Anexe POVCE e.1.r.1 (iunie 2022)

Anexa POIS 11 – modificare procedura POVCE (iunie 2022)