Despre asociatie

Asociația Grup Local Pescăresc FLAG Neamț s-a constituit ca urmare a necesităților și oportunităților identificate în teritoriu și își propune să fie un vector real de dezvoltare, de revitalizare a mediului economic în strânsă legătură cu domeniul pescuitului și acvaculturii, de mobilizare în privința acțiunilor reale cu beneficii directe asupra mediului și populației.

Asociaţia Grup Local Pescăresc FLAG Neamț este fondată de persoane juridice, autorități publice locale și reprezentanţi ai societăţii civile.

Viziunea strategiei:

Dezvoltarea durabilă a zonei pescărești și creșterea calității vieții locuitorilor prin valorificarea și conservarea resurselor de mediu, a potențialului economic și uman.

Obiectiv general:

Dezvoltarea durabilă a zonei de pescuit şi acvacultură din teritoriul FLAG Neamț prin stimularea de investiții, crearea de oportunități economice și sociale, promovarea zonei și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor săi.

Necesitatea

Necesitatea realizării și implementării strategiei are la bază analiza – diagnostic a teritoriului, identificarea corectă a nevoilor, oportunităților și resurselor zonei și consultarea publică a celor interesați.

Aria de acoperire

Teritoriul acoperit de Asociația Grup Local Pescăresc FLAG Neamț este format din 15 UAT-uri: Comuna Războieni; Comuna Ştefan cel Mare; Comuna Bîrgăuani; Comuna Ruginoasa; Comuna Costişa; Comuna Podoleni; Comuna Mărgineni; Comuna Dochia; Comuna Zăneşti; Comuna Savineşti; Comuna Borleşti; Comuna Tazlău; Comuna Făurei; Comuna Trifeşti; Comuna Dragomireşti.